söndag 24 mars 2013

Kärnkraftsdöd och koldöd

Tjernobyl 1986:

47 döda i den omedelbara olyckan och räddningsarbetet. nio barn som dött
av sköldkörtelcancer och uppskattningsvis 4 000 personer som kan dö av
cancer på grund av exponering för strålning. Detta antal har därefter
uppdaterats till 9 000 förväntade dödsfall i cancer. (WHO, IAEA m fl)

Fukushima 2011:

Olyckan orsakade inga omedelbara dödsfall. Enligt en Stanford-studie
från 2012 kan 180 cancerfall förväntas totalt (den nedre gränsen är 24
och den övre gränsen 1 800), de flesta beräknas inträffa i Japan.

Kolgruvor:

År 2000-2009. dog här i genomsnitt 4 000 till 6 000 personer per år i Kinas
kolgruvor. 2012 rapporteras dock bara 1 384 arbetare ha omkommit.

Enligt data för 1991-2009 dog 25-49 kolgruvearbetare per år i USA, mest
i West Virginia och Kentucky.

I Ryssland omkom 1991-2009 115 till 180 kolgruvearbetare per år.

I Ukraina omkom 180 kolgruvearbetare per år i genomsnitt 2005-2009.

Källa : http://www.safeprom.ru/articles/detail.php?ID=13565 samt
Wikpedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar