torsdag 18 november 2021

Sanktioner hotar utlösa massvält i Afghanistan

För tillfället är det omöjligt att skicka pengar till Afghanistan via Western Union eller någon sorts banköverföring.

Det innebär att afghaner som lever i väst inte klan hjälpa sina familjer. UNICEF kan inte överföra stöd som redan beviljats för att betala lärarlöner.

Förklaringen är att USA och FN tillämpar sanktioner som är avsedda att drabba terroristorganisationer.

I ett reportage i BBC idag förklarar en amerikansk talesman att talibanerna inte kan anförtros några pengar och därför kan hjälp endast sändas in natura via humanitära organisationer och det bara med starka förbehåll.

USA har fryst närmare 20 miljarder dollar som tillhör Afghanistan. Human Rights Watch kräver att dessa pengar utbetalas för att förhindra massvält i Afghanistan, det land där antalet som hotas av hungersnöd för närvarande stiger snabbare än i något annat land.

USA, en nyckelaktör i det internationella finansiella systemet, har blockerat Afghanistans centralbank från att erhålla referenser som behövs för att engagera sig i transaktioner med amerikanska och internationella banksystem. Det amerikanska finansministeriet har hindrat banken från att få tillgång till valutareserver, även som säkerhet för att tillhandahålla kortsiktig likviditet för att reglera dollartransaktioner eller för att betala avgifter till Världsbanken.

Vid Världsbanken har den amerikanska regeringen lett en process för att hindra centralbanken från att få tillgång till Världsbankens tillgångar, bidrag eller assistans, som den i alla fall inte skulle kunna överföra på grund av bankens bristande tillgång till det internationella banksystem.

I avsaknad av nya åtgärder eller vägledning från FN:s säkerhetsråds relevanta sanktionskommittéer, vilket skulle kräva samtycke från alla andra rådsmedlemmar, är det fortfarande oklart om FN:s sanktioner gäller för centralbanken eller transaktioner som involverar regeringskontor eller ministerier som kontrolleras av sanktionerade personer.

Vissa FN-organ och genomförandepartner är fortfarande osäkra på vilka transaktioner de kan göra med statliga enheter.

Afghanistans centralbank har infört gränser för uttag av lokal valuta av kontoinnehavare och privata aktörer och förbjudit många typer av elektroniska transaktioner i amerikanska dollar. Privata banker saknar tillräcklig lokal valuta för att täcka uttag, har få eller inga dollar i kontanter och verkar inte ge kredit. De står också inför svårigheter att lösa inkommande dollartransaktioner via korrespondentkonton på privata banker utanför landet, troligen på grund av utländska bankers rädsla för att de kan bryta mot sanktioner.

Centralbankens oförmåga att genomföra transaktioner i amerikanska dollar eller få amerikanska dollar i pappersvaluta är viktiga faktorer i Afghanistans ekonomiska kris. Dollartransaktioner, både papper och elektroniska, är en del av Afghanistans ekonomi.

Företag som trycker afghansk valuta i Europa, förståeligt nog oroade över centralbankens referenser och sanktionsfrågor, kan inte skicka nya sedlar till Kabul. Afghanska myndigheter har ingen kapacitet att trycka pengar.

Även där legitima elektroniska transaktioner är möjliga, har afghanska banker och utländska finansinstitut med lokala agenter i Afghanistan, inklusive viktiga förmedlingsstjänster och banker, inte tillräckligt med afghansk valuta för att täcka uttag och kan inte heller tillhandahålla dollar. Många legitima kontoinnehavare har inte tillgång till sina saldon eller pengar som skickas till dem.


https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct1jb5

https://www.hrw.org/news/2021/11/11/afghanistan-facing-famine

1 kommentar:

  1. Västvärlden, med NATO och Sverige i spetsen, försöker svälta ihjäl 20 miljoner människor.

    SvaraRadera